CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH
(BLUE RIBBON LAUNDRY CORPORATION)

(028) 3780 0934

GIẶT ỦI CÔNG NGHIỆP

GIẶT KHÔ HẤP TẨY

image3

Quy trình giặt thử:

Công ty sẽ nhận giặt mẫu đồ nhà hàng không tính phí cho Quý Khách Hàng trong trường hợp Quý Khách Hàng có yêu cầu để kiểm định chất lượng giặt ủi mà Công ty mang lại trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Quy trình này sẽ là quy trình giặt chuẩn mà Công ty áp dụng với tất cả đồ Nhà hàng – Nhà hàng tiệc cưới.

Quy trình giao nhận:

Sau khi thống nhất thời gian giao-nhận, nơi giao-nhận hàng, khối lượng hàng hóa hàng ngày và ký kết hợp đồng thì Công ty sẽ tiến hành sắp xếp nhân viên phụ trách theo đúng nhu cầu của Quý Khách Hàng.

Đối với Quý Khách Hàng là phân khúc Nhà hàng tiệc cưới, Quý Khách Hàng sẽ thông báo hoặc gửi e-mail về lịch tiệc hàng tuần, hàng tháng để Công ty sẽ sắp xếp số lượng nhân viên giao nhận hợp lý, đảm bảo việc giao-nhận được thuận lợi, suôn sẽ. Nhân viên Công ty Nơ Xanh sẽ tiến hành việc đếm số lượng hàng hóa nhận dơ trực tiếp cùng với người của Quý Khách Hàng. Sau khi việc đếm hàng kết thúc, nhân viên Công ty sẽ tiến hành ghi và xuất hóa đơn nhận hàng