CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH
(BLUE RIBBON LAUNDRY CORPORATION)

(028) 3780 0934

Căn hộ cao cấp

Quy trình giặt thử: Công ty sẽ nhận giặt mẫu đồ phòng không tính phí cho Quý Khách Hàng trong trường hợp Quý Khách Hàng có yêu cầu để kiểm định chất lượng giặt ủi mà Công ty mang lại trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Quy trình này sẽ là quy trình

Khách sạn – Nhà hàng

Quy trình giặt thử: Công ty sẽ nhận giặt mẫu đồ phòng không tính phí cho Quý Khách Hàng trong trường hợp Quý Khách Hàng có yêu cầu để kiểm định chất lượng giặt ủi mà Công ty mang lại trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Quy trình này sẽ là quy trình

Nhà hàng – Nhà hàng tiệc cưới

Quy trình giặt thử: Công ty sẽ nhận giặt mẫu đồ nhà hàng không tính phí cho Quý Khách Hàng trong trường hợp Quý Khách Hàng có yêu cầu để kiểm định chất lượng giặt ủi mà Công ty mang lại trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Quy trình này sẽ là quy

Phòng khám – Bệnh viện

Quy trình giặt thử: Công ty sẽ nhận giặt mẫu đồ bệnh viện không tính phí cho Quý Khách Hàng trong trường hợp Quý Khách Hàng có yêu cầu để kiểm định chất lượng giặt ủi mà Công ty mang lại trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Quy trình này sẽ là quy

Đồng phục – Đồ khách

Quy trình giao nhận: Sau khi thống nhất thời gian giao-nhận, nơi giao-nhận hàng, khối lượng hàng hóa hàng ngày và ký kết hợp đồng thì Công ty sẽ tiến hành sắp xếp nhân viên phụ trách theo đúng nhu cầu của Quý Khách Hàng. Đối với Quý Khách Hàng là phân khúc Đồng phục