CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH
(BLUE RIBBON LAUNDRY CORPORATION)

(028) 3780 0934

Liên hệ

CÁC SỐ LIÊN LẠC KHÁC: 

HOTLINE (Nhà máy): 0904.599.677

Quản đốc nhà máy: 0903.488.977

E-mail: info@blueribbon.biz

CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH


Địa chỉ: Lô A 6C, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM.


Tel: (028).37.800.934


Fax: (028) 3780 0923


email: blueribbonlaundrycorp@gmail.com

123 movies

integrate google maps into website

Văn phòng đại diện – giao nhận


Địa chỉ: 20/19 Nguyễn Trường Tộ, Phường 4, Quận 4


Tel: (028). 66. 780.787 – 0972.356.000


Fax:


email: nguyenkhoadat.blueribbon@gmail.com

123 movies

integrate google maps into website

CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH

Địa chỉ: Lô A 6C, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: (028).37.800.934

Fax: (028) 3780 0923

email: blueribbonlaundrycorp@gmail.com

Văn phòng đại diện – giao nhận

Địa chỉ: 19/20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 4, Quận 4

Tel: (028). 66. 780.787 – 0972.356.000

Fax:

email: nguyenkhoadat.blueribbon@gmail.com